Profesionálně, efektivně a úspěšně

Efektivní řešení exekucí

Nejmodernější technologie

Spisy v elektronické podobě

Komplexní lustrace majetku

ZAŽÁDEJTE SI
O SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

DRAŽÍME ELEKTRONICKY NA OK DRAŽBY

Dále nabízíme

Právní pomoc s možností sepsání návrhu dle exekučního řádu
Provádění dražeb movitých věcí na návrh vlastníka
Provádění dražeb nemovitých věcí na návrh vlastníka
Dražby nemovitostí provádíme elektronicky
Dlouholeté zkušenosti, proškolený tým zaměstnanců
Působnost na území celé České republiky

Individuální přístup k účastníkům exekučního řízení
Dálkový přístup pro náhled do elektronického spisu
Možnost ověření výše vymoženého plnění
Úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí
Rychlý převod vymožených částek na účet oprávněného
Sídlo v centru Zlína s možností parkování

INFORMACE O PŘÍJMU PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ